Veelgestelde vragen

Schrijfmarathon

Brieven schrijven

Organiseren

Schrijfmarathon bezoeken

Schrijfmarathon

Wat is een schrijfmarathon?
Elk jaar rond december klimmen we bij Amnesty in de pen. Overal ter wereld schrijven mensen die dag in bibliotheken, buurthuizen, scholen, supermarkten en cafés miljoenen brieven en kaarten. Ze schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen.

In Nederland worden verspreid over het land Schrijfmarathons georganiseerd door vrijwilligers. Sommige schrijfacties worden in de huiskamer gehouden, met buren of vrienden. Anderen pakken het grootser aan door een schrijftafel neer te zetten op hun werk, sportclub of kerk. Hoe lang de schrijfactie duurt varieert van een tot 24 uur. In het Amnesty-kantoor in Amsterdam wordt 24 uur lang geschreven.

Hoe kiest Amnesty de mensen voor wie wordt geschreven?
Amnesty voert jaarlijks actie voor honderden mensen. Dit zijn belangrijke en urgente zaken waar we voldoende betrouwbare informatie over hebben. Voor de Schrijfmarathon kiezen we tien mensen uit voor wie wij speciale aandacht vragen. We denken dat die extra aandacht helpt om hen vrij te krijgen of te zorgen voor gerechtigheid.

Aan wie worden brieven geschreven?
De brieven zijn gericht aan de autoriteiten in het land van de mensen voor wie we actievoeren. We vragen hen snel maatregelen te nemen zoals de vrijlating van een gewetensgevangene of het stoppen van discriminatie. Ook worden kaarten en brieven geschreven aan de slachtoffers van mensenrechtenschendingen zelf. Morele steun is voor hen enorm belangrijk.

Kost het geld om mee te doen aan de Schrijfmarathon?
Meedoen aan de Schrijfmarathon is gratis. We vinden het fijn wanneer deelnemers zich opgeven, zodat we voldoende materiaal, zoals voorbeeldbrieven, voor iedereen laten maken. Je kunt de materialen bestellen of downloaden. Waar je wel zelf voor moet zorgen zijn enveloppen en postzegels.

Organiseer je zelf een schrijfactie waar veel brieven worden geschreven waardoor de portokosten hoog zijn, dan kan Amnesty je een deel hiervan vergoeden. Informatie hierover vind je bij het materiaal dat we je in november toesturen.

Wanneer vindt de Schrijfmarathon plaats?
De Schrijfmarathon loopt van 20 november (de Dag van de Rechten van het Kind) tot en met 10 december (de Dag van de Rechten van de Mens). Vanaf half november vind je op deze site waar bij jou in de buurt Schrijfmarathons georganiseerd worden.

Doen andere landen ook mee aan de Schrijfmarathon?
Ja, Schrijfmarathons worden wereldwijd georganiseerd. Bij de Schrijfmarathon van vorig jaar deden mensen mee uit bijna alle landen ter wereld. Ze verstuurden met zijn allen meer dan 3,7 miljoen brieven, kaarten, sms’jes en petities.

Brieven schrijven

Wat moet ik doen?
Het enige wat je hoeft te doen is brieven schrijven. Dit kan alleen, samen, thuis of online, wat je maar wilt. Als je je opgeeft kun je kiezen op welke manier je mee wilt doen: thuis brieven schrijven, online brieven versturen, meedoen aan een schrijfactie in de buurt of zelf een schrijfactie organiseren. Nadat je je hebt opgegeven, houden wij je op de hoogte.

Kies je ervoor om een kleine of grote schrijfactie te organiseren, dan helpen wij je met materiaal.

Kost het veel tijd?
Het kost zoveel tijd als je zelf wilt. Online een brief schrijven kost het minste tijd, ergens een of meer brieven schrijven duurt iets langer en zelf een schrijfactie organiseren kost natuurlijk het meeste tijd: maar ook dat heb je zelf in de hand. Je kunt bijvoorbeeld een avondje met vrienden brieven schrijven of je kunt een locatie regelen en daar gaan schrijven. Je schrijfactie is net zo groot of klein als je zelf wilt.

Wat moet ik schrijven?
Wij zorgen voor achtergrondinformatie, voorbeeldbrieven en voorbeeldgroeten voor solidariteitskaarten. Je kunt je hierdoor laten inspireren om zelf een brief samen te stellen, maar je kunt de voorbeeldbrieven ook overschrijven. Bedenk je zelf de inhoud van je brief, zorg er dan wel voor dat toon en inhoud netjes en beleefd zijn.

Hoe weet ik waar ik mijn brief naartoe moet sturen?
Bij alle voorbeeldbrieven en –groeten is het adres vermeld waar je de brief en solidariteitskaart naartoe kunt sturen.

Kan ik ervan uitgaan dat de brief ook daadwerkelijk aankomt bij degene voor wie deze bestemd is?
Ja, je mag ervan uitgaan dat brieven die aan de autoriteiten zijn gericht aankomen. Brieven en kaarten voor de mensen voor wie we actievoeren komen meestal ook aan. In een enkel geval wordt de post tegengehouden door bijvoorbeeld het gevangenispersoneel. In zulke gevallen is de stapel met post ook een belangrijke boodschap: de gevangenenbewakers weten dan dat wereldwijd bekend is dat dat zij iemand onterecht gevangenhouden.

Mag je zelf bedenken aan wie je een brief schrijft?
Amnesty kiest de mensen uit voor wie we speciale aandacht tijdens de Schrijfmarathon. Dit jaar staan tien mensen centraal, uit landen over de hele wereld.

Kan ik meer brieven schrijven dan er op de website staan?
Ja, dat kan. Vanaf eind november is er informatie beschikbaar over mensen voor wie ook actiegevoerd kan worden op de downloadpagina.

Stuur ik brieven en kaarten aan de betreffende persoon/instantie of moet ik ze naar jullie versturen?
We zien het liefst dat je ze rechtstreeks naar de geadresseerde opstuurt. Het adres waar de brief naartoe moet, staat in de voorbeeldbrieven. Als je meer brieven hebt die aan dezelfde persoon zijn gericht, kun je ze in één envelop doen. Dat scheelt portokosten.

Hoe weet ik hoeveel postzegels ik moet plakken?
Hier vind je hoeveel postzegels er per land op moeten.

Krijg je ook antwoord?
Soms krijg je antwoord van de autoriteiten. In dat geval ontvangen we dan een kopie van de brief die jij hebt ontvangen(Amnesty International, t.a.v. Moniek van Zijl, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam).

De mensen voor wie we actievoeren, krijgen vaak veel post. Voor hen is het ondoenlijk en te duur om iedereen persoonlijk te antwoorden.

Waar kan voorbeeldbrieven vinden?
Dat kan op verschillende manieren:

  • Vanaf 20 november kun je online brieven schrijven via schrijfmarathon.nl.
  • Je kunt materiaal bestellen om thuis te schrijven.
  • Je kunt vanaf 20 november voorbeeldbrieven downloaden en november is er een mogelijkheid om de adressen en voorbeeldbrieven te downloaden. Ook kunnen deze worden besteld. Je krijgt het schrijfpakket in november thuisgestuurd.

Moet ik per se een brief met de hand schrijven?
Nee, dit hoeft niet. Op www.schrijfmarathon.nl vind je online brieven.

Kan ik ook op andere dagen dan 10 december brieven schrijven?
Ja, je kunt brieven schrijven van 20 november tot en met 10 december. Zoek op wanneer er Schrijfmarathons worden georganiseerd op dagen die jou uitkomen of bestel zelf materiaal en schrijf wanneer het jou uitkomt.

Mag ik voor één iemand een brief schrijven of moet ik voor iedereen een brief schrijven?
Als jij voor één persoon wilt schrijven, dan is dat prima. Natuurlijk mag je ook voor meerdere personen schrijven.

Mag ik meerdere brieven voor dezelfde persoon schrijven?
Dat hebben we liever niet.

Aan welke eisen moet mijn brief voldoen?
De brief moet beleefd en netjes geschreven zijn. Je mag natuurlijk verder zelf bedenken wat je in de brief zet. Op www.schrijfmarathon.nl vind je voorbeeldbrieven waaruit je inspiratie kan halen.

In welke taal moet de brief geschreven worden?
Voor de Schrijfmarathon 2016 zijn negen brieven in het Engels, en een in het Spaans.

Kun je ook meedoen als je geen Nederlands spreekt?
We hebben ook achtergrondinformatie over de tien cases in het Engels. Dit kun je vanaf november downloaden.

Organiseren

Hoe kan ik mij opgeven om zelf iets te organiseren?
Als je zelf een Schrijfmarathon wilt organiseren, kun je dat aangeven via onze website.

Waar moet ik rekening mee houden als ik zelf een schrijfactie wil organiseren?
Je krijgt een uitgebreide handleiding  met informatie over het organiseren van een Schrijfmarathon.

Kan ik ook met mijn school meedoen?
Ja, dit kan. We hebben een uitgebreid schrijfpakket voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Je kunt je opgeven voor een schrijfactie op school.

In hoeverre kan ik hulp van Amnesty verwachten als ik zelf iets wil organiseren?
Amnesty zorgt voor een uitgebreid schrijfpakket, een handleiding en tips en trucs voor een succesvolle Schrijfmarathon. Daarnaast vind je op onze website www.schrijfmarathon.nl voorbeelden van persberichten, een flyer voor de aankondiging van jouw schrijfactie en een handleiding voor het gebruiken van sociale media. Jij zorgt voor de ruimte en voor de mensen die brieven schrijven.

Hoe kom ik aan materialen als ik zelf een Schrijfmarathon organiseer?
Materialen om zelf iets te organiseren kun je kosteloos bestellen of downloaden.

Betaalt Amnesty alle kosten die ik maak als ik zelf iets organiseer?
Bijna alles wat je nodig hebt voor een succesvolle schrijfactie ontvang je in ons gratis schrijfpakket. Daarin vind je onder meer achtergrondinformatie, voorbeeldbrieven, schrijfpapier, pennen, posters en tafelvlaggetjes. Overige kosten zijn voor jouw rekening, maar die hoeven niet hoog te zijn als je het thuis organiseert of als je een ruimte gratis ter beschikking krijgt. Portokosten kan je desgewenst declareren. Mocht je het echt groot aan willen pakken, dan kan je altijd contact met ons opnemen. In sommige gevallen kan er wel een vergoeding worden gegeven.

Kan ik op andere dagen dan 10 december een Schrijfmarathon organiseren?
Ja, dit kan van 20 november tot en met 10 december. Komt een andere dag jou beter uit om een Schrijfmarathon te organiseren, dan is dat geen enkel probleem.

Als ik zelf een Schrijfmarathon organiseer, moet dit dan per se 24 uur zijn?
Nee, je mag zelf weten hoelang je actie duurt. Dat kan een uur zijn of langer. Alle kleine beetjes helpen! Je mag natuurlijk ook een Schrijfmarathon van 24 uur organiseren.

Moet ik al verbonden zijn met Amnesty om zelf iets te mogen organiseren?
Nee, de Schrijfmarathon is voor iedereen, iedereen mag meedoen en zelf iets organiseren.

Is Amnesty aansprakelijk als er iets gebeurt tijdens mijn Schrijfmarathon?
Alle vrijwilligers van Amnesty International, dus ook mensen die een Schrijfmarathon organiseren, zijn zo verzekerd dat wanneer er iets gebeurt, zij worden beschermd tegen het risico van aansprakelijkheid. Daar is Amnesty verantwoordelijk voor.

Hoe kan ik doorgeven hoeveel brieven en kaarten er tijdens mijn Schrijfmarathon zijn geschreven?

Wij sturen je hiervoor een linkje toe, waarmee je de aantallen kunt doorgeven.

Hoe kan ik de informatie over mijn Schrijfmarathon doorgeven, zodat anderen hiervan op de hoogte zijn?
Als je jouw schrijfactie, het adres en de tijden dat geschreven kan worden aan ons doorgeeft, plaatsen wij deze gegevens op een Googlemap op onze website.

Schrijfmarathon bezoeken

Hoe kan ik mij opgeven om in het Amnesty-huis in Amsterdam te schrijven?
Je kunt je opgeven om in het Amnesty-huis te schrijven.

Als ik mij opgeef, moet ik dan per se 24 uur komen schrijven?
Nee, dat hoeft niet. Je mag zolang blijven schrijven als je wilt.

Mag er iemand voor mij in de plaats komen schrijven als ik mij wel heb opgegeven maar toch niet meer zelf kan komen?
Ja, dat mag. Iedereen is welkom.

Mag ik in het Amnesty-huis komen schrijven zonder dat ik mij van te voren heb opgegeven?
Ja, dit mag. Het is wel fijn voor ons om je op te geven zodat wij een beetje kunnen inschatten hoeveel mensen er komen. Als het echt te druk is, laten we uit veiligheidsoverwegingen even geen mensen binnen.

Mag ik mensen meenemen als ik alleen mijzelf heb opgegeven om in het Amnesty-huis te schrijven?
Ook dit mag, alleen ook hier geldt dat het prettig is iedereen zich van te voren opgeeft zodat wij een inschatting kunnen maken van het aantal deelnemers. Verder geldt ook dat als het te druk is er even geen mensen bij kunnen.

Kan ik samen met andere mensen schrijven, bijvoorbeeld thuis?
Ja, je kunt een pakketje met materialen bestellen en samen ergens gaan schrijven, of je gaat naar één van de Schrijfmarathons bij jou in de buurt.

Is er eten en drinken aanwezig tijdens de Schrijfmarathon?
In het Amnesty-huis wordt voor drinken en eten gezorgd. Op andere locaties is dat meestal ook het geval.

Moet ik zelf pen en papier meenemen als ik kom schrijven?
Nee, pen en papier is op alle Schrijfmarathons aanwezig, hier hoef je niet zelf achteraan.